POLIFOSKA

Wsztstkim naszym współpracownikom i Rolnikom - najważniejszym ludziom na ziemi

- życzymy w czasie Świąt chwili zatrzymania, miłej atmosfery przy wigilijnym stole.

Niech Nowy Rok przyniesie obfity plon!

Dobre przygotowanie roślin do zimy zależy w dużym stopniu od jesiennego zahartowania roślin. W jaki sposób przebiega jego proces?

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy kukurydzy należy bardzo dokładnie zaplanować jej nawożenie nie tylko azotem i potasem, lecz również fosforem. Znaczenie fosforu jest szczególnie ważne w uprawie kukurydzy na ziarno, ze względu na fakt, iż pierwiastek ten korzystnie wpływa na pełne wykształcenie i równomierne dojrzewanie ziarna.

Największe znaczenie spośród wszystkich nawozów naturalnych bez wątpienia ma obornik. Głównie ze względu na fakt, że zwiększa zapasy próchnicy w glebie oraz stanowi cenne źródło niezbędnych składników pokarmowych. Czy możemy w dalszym ciągu przechowywać go na polu?

W tym sezonie wegetacyjnym niedostateczne zasoby wody po zimie oraz niedobór opadów w okresie wegetacji uniemożliwiły zbudowanie wysokich plonów buraków cukrowych. Na terenie Opolszczyzny plon był niski. A co z jakością surowca?

Każde odstępstwo od optymalnego terminu siewu rośliny uprawnej wiąże się z określonym ryzykiem. Rolnicy wysiewają pszenicę ozimą po późno schodzącym z pola buraku cukrowym nawet w połowie listopada. Decydując się na późny siew pszenicy ozimej musimy liczyć się ze spadkiem plonu. Jednak czy będzie on na tyle duży, aby rezygnować z formy oziemej i siać wiosną zboża jare?

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl