POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

Prawidłowo prowadzony jesienią rzepak pobiera około 100 kg N/ha, lecz jest w stanie wykorzystać dużo więcej bo nawet 150 kg N/ha, w zależności od obsady roślin na m2 i stanu rozwoju roślin. Dobrze odżywione rośliny rzepaku jesienią lepiej radzą sobie z niekorzystnym oddziaływaniem warunków pogodowych oraz szkodami wyrządzanymi przez szkodniki i choroby.

W ostatnich sezonach wegetacyjnych zagrożenie ze strony szkodników dla roślin rzepaku gwałtownie wzrosło. Główną przyczyną był zakaz stosowania układowo działających zapraw insektycydowych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów. Na polach pojawiły się wówczas szkodniki, o których producenci rolni nigdy nawet nie słyszeli.

Prawidłowo uprawiane rośliny poplonowe są w stanie wytworzyć dużą ilość suchej masy, z której tworzy się próchnica oraz pozostawiają po sobie znaczne ilości składników odżywczych. Dostarczona do gleby dodatkowa ilość innej niż resztki pożniwne zbóż substancji organicznej pozwala utrzymać równowagę biotyczną, poprawia chemiczne i fizyczne właściwości gleby, ułatwia uprawę roli w wyniku zmniejszenia zwięzłości gleby.

Uprawiane w optymalnych warunkach pogodowych poplony są doskonałym elementem poprawiającym właściwości gleby, zwłaszcza w przypadku prowadzenia uproszczonych płodozmianów. Na jakie gatunki roślin warto „postawić”?

Jedną z ważniejszych ról w tworzeniu wysokiego plon zbóż ozimych odgrywają fosfor i potas. Rośliny dobrze odżywione tymi pierwiastkami są bardziej tolerancyjne na działanie czynników stresowych, takich jak susze, wysoka temperatura i choroby. Biorąc pod uwagę ostatnie lata i różne anomalie pogodowe powinniśmy zwrócić szczególna uwagę na dobre zaopatrzenie roślin w P i K podczas całego okresu wegetacji.

Za nami kolejny sezon wegetacyjny, podczas którego susza objęła swoim zasięgiem większą część Polski. Przed nami nowy sezon i siewy roślin ozimych. Warto więc rozważyć na jaki gatunek zbóż postawić w obliczu coraz częściej występującej suszy glebowej. W minionym sezonie plantatorzy jęczmienia ozimego, którzy stosowali się do zasad poprawnej agrotechniki uzyskali zadowalające plony. Więc może jęczmień?

Od 1 sierpnia ruszył ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb przez wapnowanie, dzięki któremu rolnik może uzyskać dofinansowanie do wapnowania. Jednak każdy kto chciałby skorzystać z programu, przed złożeniem wniosku powinien zbadać odczyn gleby.

© 2014-2019 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl